صفحه اصلی

شرکت شیماگرو یزد فعالیت خود را در راستاي اهميت و نقش توليدات داخلي در افزايش درآمد ملي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي با هدف خودکفايي در زمينه توليد انواع سموم دفع آفات نباتي در سال 1388 در شهرک صنعتی مهریز استان یزد آغاز نمود.

این شرکت در طول مدت فعالیت خود در صنعت کشاورزی همواره تلاش داشته است تا با ارتقاء و بهبود کیفیت و افزایش تنوع محصولات در جهت افزایش توان رقابتی تولیدات خود در عرصه داخلی و بین المللی گام بردارد. اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت از موسسه استاندارد کشور سوئيس در سال 1390 شاهدی بر این ادعا مي باشد.

چشم انداز آینده شرکت شیماگرو یزد باز آفرینی سازمان و فراز به جایگاهی شایسته و سزاوار، تبیین ارزش های واقعی و تثبیت موقعیتی متمایز در قیاس با رقبای داخلی و ایفای نقشی سرآمد به عنوان خادمی پیشتاز در صنعت کشاورزی ایران و کشورهای همطراز منطقه می باشد.

ارتقاء روز افزون سطح کیفی محصولات و خدمات ویژه به مشتریان، بهبود مداوم و مستمر فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و گسترش مشتری مداری در تمام سطوح سازمان و اقدام در جهت جلب رضایت دائم و همیشگی مشتریان از مهمترین اهداف شرکت شیماگرو یزد می باشد.

شرکت شیماگرو یزد محصولات خود را در 5 گروه اصلی سموم علف کش، سموم حشره کش، سموم قارچ کش، سموم کنه کش و سموم نماتد کش تولید و به فعالان صنعت کشاورزی عرضه می کند.شرکت شیماگرو یزد محصولات خود را در گروه های پنج گانه به شرح ذیل تقدیم می دارد:


سموم علف کش:

  توفوردی+ام سی پی آ شیماگرو 67.5%

  پاراکوات شیماگرو 20%

  گلایفوزیت شیماگرو 41%

  تری فلورالین شیماگرو 48%

  اکسی فلورفن شیماگرو 24%

  ستوکسیدیم شیماگرو 12.5%

  بوتاکلر شیماگرو 60%

  استوکلر شیماگرو 50%

  کلودینافوپ پروپارژیل شیماگرو 8%

  فن مدیفام + دس مدیفاس + اتوفومازیت شیماگرو 27.4%

  فن مدیفام + دس مدیفاس + اتوفومازیت شیماگرو 18%

سموم حشره کش:

  مالاتیون شیماگرو 57%

  پرمترین شیماگرو 25%

  دلتامترین شیماگرو 2.5%

  فن پروپاترین شیماگرو 10%

  دیکلرووس شیماگرو 50%

  دیازینون شیماگرو 60%

  فن والریت شیماگرو 20%

  کلر پیریفوس شیماگرو 40.8%

  فوزالون شیماگرو 35%

  اتیون شیماگرو 47%

  فنیتروتیون شیماگرو 50%

  سایپرمترین شیماگرو 40%

  پروفنفوس شیماگرو 40%

  پروفنفوس شیماگرو 50%

  هگزافلومورون شیماگرو 10%

  دیمتوات شیماگرو 40%

سموم قارچ کش:

  پروپیکونازول شیماگرو 25%

  تری دمورف شیماگرو 75%

سموم کنه کش:

  آبامکتین شیماگرو 1.8%

  پروپارژیت شیماگرو 57%

  بروموپروپیلات شیماگرو 25%

  فن پروپاترین شیماگرو 10%

  هگزی تیازوکس شیماگرو 10%

سموم نماتد کش:

  متام سدیم شیماگرو 32.7%

شرکت شیماگرو یزد
شرکت شیماگرو یزد
شرکت شیماگرو یزد
شرکت شیماگرو یزد
شرکت شیماگرو یزد
شرکت شیماگرو یزد
شرکت شیماگرو یزد
شرکت شیماگرو یزد
شرکت شیماگرو یزد
شرکت شیماگرو یزد


در راستای افزایش تنوع محصولات و پاسخگویی به نیازهای روز صنعت کشاورزی و در جهت نیل به اهداف شرکت و دستیابی به چشم اندازهای مورد نظر، سبد محصولات جدید در گروه های پنجگانه اصلی در آینده ای بسیار نزدیک به تولید رسیده و جهت بهره برداری در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این محصولات عبارتند از:

سموم علف کش:  پیریدات - تری بنورون متیل - دیکلوفوپ متیل - سیکلوکسیدیم - کلرتال دیمتیل - متری بوزین - نیکوسولفورون - هالوکسی فوپ آرمتیل   سموم حشره کش:  استامی پراید - ایمیداکلوپراید - ایندکساکارب - تیامتوکسام - تیودیکارب   سموم قارچ کش:  ایپرودیون + کاربندازیم - بنومیل - پنکونازول - تبوکونازول - زینب - تیوفانات متیل - دیفنوکونازول - کاپتان - کاربندازیم - کروزاکسیم - کوپراکسی کلراید - مانکوزب   سموم کنه کش:  آزوسیکلوتین - فنازاکویین - فن پروکسی میت   سموم نماتد کش:  فنامیفوس - کادوزفوس