مرجع راهنمای سموم کشاورزی

فهرست انواع آفات، بیماری ها و علف های هرز محصولات عمده کشاورزی به همراه راهنمای مصرف سموم و روش های توصیه شده جهت کنترل آن ها به تفکیک نوع محصول:

گروه های مختلف آفت کش ها:


انواع فرمولاسیون های سموم کشاورزی:


دسته بندی میزان سمیت سموم:


احتیاطات لازم هنگام مصرف سموم:

 • در هنگام تهیه محلول سمپاشی، ضمن استفاده از وسایل حفاظتی مانند دستکش، ماسک، عینک، لباس کار و ... از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار جدا خودداری نمایید.
 • پس از پایان سمپاشی استحمام نموده و لباس های خود را بشوئید.
 • از آلوده شدن پوست و چشم ها با سموم اجتناب نموده و در صورت آلودگی محل آلوده را با آب فراوان بشوئید.
 • ظروف و بسته های خالی سموم را پس از 3 بار شستشو سوراخ نموده و در محلی مناسب و دور از منابع ابی دفن نمائید.
 • سموم باقیمانده را در ظرف اصلی خود به صورت در بسته، در محلی مطمئن و دور از مواد غذایی انسان و دام و همچنین به دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.
 • حیوانات را تا زمان خشک شدن قطرات سم بر روی درختان و گیاهان، از محل سمپاشی دور نگهدارید.
 • حمل و نقل ترکیبات سمی می بایست طبق مقررات بین المللی مواد خطرناک صورت پذیرد.

شرایط نگهداری سموم:

 • درجه حرارت نگهداری سموم بین 0 تا 35 درجه ساتیگراد می باشد.
 • در صورت باز شدن پلمپ بسته بندی سموم، زمان و دوام آن کاهش می یابد.
 • از نگهداری سموم به صورت محلول آبی خودداری نمائید.
 • سموم را در ظروف بسته بندی اصلی، در انبارهای در بسته و دور از رطوبت و تابش آفتاب نگهداری کنید.
 • سموم را به دور از مواد غذایی انسان و دام  و همچنین دور از دسترس حیوانات و اطفال نگهدارید.