گواهینامه ها

شرکت شیماگرو یزد در طول مدت فعالیت خود در صنعت کشاورزی همواره تلاش داشته است تا با ارتقاء و بهبود کیفیت و افزایش تنوع محصولات در جهت افزایش توان رقابتی تولیدات خود در عرصه داخلی و بین المللی گام بردارد. اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت از موسسه استاندارد کشور سوئيس در سال 1390 شاهدی بر این ادعا مي باشد.

اعتقاد به اینکه کیفیت را پایانی نیست و دستیابی به بازارهای جهانی بدون دریافت گواهینامه استانداردهای بین المللی ناممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود، دریافت این گواهینامه ضمن نمایش توان کیفی محصولات تولیدی، آغاز ورود شرکت به بازارهای جهانی می باشد.